Beyin Görüntüleme ile Tespit Edilen Yeni Otizm-Anksiyete Bağlantıları

Otizmli pek çok yetişkinde gözlenen kronik anksiyete ve buna bağlı davranış sorunları, bir çok otizmli ve ailesi için hayatı zorlaştıran zorlu süreçlerden biri olarak bilinir. Elbette Uzmanlar da bu konularda eşitli araştırmalar yapmaktalar ancak sonuçlar her daim yüz güldürücü olamayabiliyor. Zira olay çok kompleks nedenlere dayanıyor ve her çocukta farklı kombinasyonlardan oluşuyor.

Uluslararası Toplantısına sunulan iki otizm ile ilgili çalışmanın erken bulgularına göre otizmli pek çok insanın beyni tehlike anında geç işlemleme yapıyor.

Otizmli ve otizmli olmayan 18-19 yaş aralığında IQ ları eşleştirilmiş 21 genç katılımcı üzerinde çalışmalar yapılmış. Onların klasik korku eğitimine verdikleri tepkiler fonksiyonel MRI görüntüleme ile değerlendirildiğinde Otizmlilerde, beynin tehlike tanıma sistemi, duygu ve mantıksal düşünceyi kontrol eden beyin parçaları arasındaki zayıf bağlantılar bulundu.

Dr Young ;”Tehlike tanıma yanıtı otizmlilerde çok GEÇ geliyor.”

Brigham Young ve arkadaşlarının izlem çalışmasında beyinde (amigdala, insula) ve frontal korteks “korku tanıma” merkezleri arasında zayıf bağlantı bulunduğu tespit edildi. Beyin bölgeleri arasındaki bu yollar, yüksek hızlı sinir hücrelerinin demetlerinden oluşan bir süper iletişim ağından oluşmaktadır. Konuya yakın olanların bildiği üzere; Frontal korteks, duygu kontrolü ve karar almadan sorumlu beyin alanı olarak bilinir.

Otizm tıbbi araştırma başkanı Paul Wang;

otizm spektrumunda olanlar için varolan anksiyete davranışını erken yaşlarda başlanan zaten var olan uğraşı terapisi, duyusal entegrasyon eğitimi ile değiştirebiliriz. ” diyor.

Yani bildiğimizi yapmaya devam…
Sağlık ve huzurla kalalım…

Serpilgül Vural (Kınacı)

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!