Şizofreni ve Otizmli Beyinlerin Antikorlara Tepkisi

Beyin Proteinlerinin, Antikorlara Olan Reaksiyonu Otizm ve Şizofreni Gibi Sorunlarda Rastlanan Psikozu Tetikleyebilir.

Nörolojik sorunlarda yeni tedavi yaklaşımları için katkı sağlayacağına inanılan yeni bir bilimsel çalışma sonucu daha geldi. Her ne kadar çalışma, otizme özel değilse de Psikoz’un otizmde yerinin büyük olması sebebiyle, sizlerle paylaşmayı uygun buldum.

Bilim adamları 100 yılı aşkın süredir bağışıklık anormallikleri ve psikoz arasında bir bağlantı olduğunun farkındaydılar. Ancak son 10 yıldır bilim adamları yapılan çalışmaların sonuçları neticesinde bağışıklık sistemi mekanizmasını daha iyi anlayabilecek hale gelmişlerdir.

The Journal Biological Psychiatry ‘de yayınlanan araştırma

Bu araştırma ile psikiatrik ve nörolojik hastalıkların biyolojisini anlamak daha kolaylaşacak. ( Oğlumun ensefalit yaşaması nedeni ile tecrübemizle sabitse de her hasta kendine özeldir.)

Antikorların bakterilere ve virüslere karşı vücudu savunma görevi olduğunu hepimiz biliriz. Ancak bazı kişilerde bu antikorlar sağlıklı hücrelere de saldırır ve otoümmin hastalık dediğimiz durumların oluşmasına sebep olabilir.

Yeni çalışmanın yazarları, psikoz yaşayan bir grup çocukla sağlıklı çocuklar arasında farklılık tespit ettiklerini duyurdular.

Çalışmaya göre psikoz yaşayan çocukların alt grubunda, Dopamin D2 reseptörü ya da N-metil-D-aspartat (NMDA) glutamat reseptöründe bir antikor tepkisi mevcut.

Bu reseptörlerin her ikisi de, psikoz ile ilişkilendirilmiştir. Aslında, psikiyatristler genellikle Dopamin D2 reseptörlerini uyararak veya NMDA reseptörlerini bloke ederek, algı değişiklikleri, sanrılar ve dağınık düşünce süreçlerini yönetmeyi tercih etmişlerdir.

Son on yıl içinde, benzer araştırmalar, antikorların NMDA reseptörlerine saldırılarından kaynaklandığı ve tedavi edilebileceği düşüncesini oluşturmaya başlamıştır.

Antikorların anti-NMDA reseptörüne tepkisi, ensefalit , psikoz da dahil olmak üzere şizofreni veya bipolar bozukluk olarak bazen yanlış tanılanan akut psikiyatrik belirtilerden sorumlu olduğu kabul edilmeye başlanmıştır.

Sidney, Avustralya Westmead Hastanesi, Çocuk Nöroimmünoloji Grubu başkanı Dr Fabienne Brilot,
“Akut psikoz olan çocukların bir grubunda otoimmünite tespit ettik.”

Dr Brilot ;
“Bu çalışmada elde edilen veriler, akut psikoz karşılaşan çocukların alt kümesi için daha iyi müdahalelerin mümkün olabileceğini gösteriyor ve umut veriyor “.

Dr John Krystal gibi bilim adamları da
“Bazı çocukların neden otoimmünite geliştirdiklerinin tespitinin de araştırılması gereklidir. Otoimmün cevapta genetik alt yapının etkisi de mümkün demektedir.”

Bu çalışmanın ardından 2017 de yeni yapılan araştırmanın sonuçları da bu açıdan oldukça çarpıcı.

Serpilgül Vural

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!