Down sendromu ile  otizmin bir arada görülmesi mümkün

İngiltere’de 500 çocuk üzerinde yürütülen araştırmanın verilerine göre Down Sendromu bulunan çocukların yaklaşık % 40’ı Otizm spektrum bozukluğu kriterlerini karşılamakta.

Down sendromlu çocuklar, klasik otizm için kullanılan tarama testi ile değerlendirildiklerinde %38’inin klasik otizmi veya otizm spektrumunun içinde yer alan diğer yaygın gelişimsel bozuklukları taşıdıkları tespit edilmiş.

Hepimizin bildiği gibi erkeklerde otizm rastlanma sıklığı 5 kat daha fazladır. Çalışmaya göre de Down Sendromlu çocuklarda da Otizme rastlanma sıklığı erkeklerde daha yüksek.

Çalışma, çocukların sosyal ve iletişimsel açıkları, yineleyici ve sınırlı davranışları hakkında evet veya hayır sorularına verilen cevaplardan oluşmaktadır. Sosyal İletişim Anketi bakıcılara sorular sorarak yapılmış ve çocukların otizm belirtileri gösterip göstermedikleri değerlendirilmiştir. Bu test çok spesifik bir sonuç vermez. Zaten daha önceki yıllarda titiz testler kullanılarak yapılan çalışmada bu oran %18 ‘e kadar düşmektedir. Ancak %18 de azımsanacak bir oran değildir.

1999’ da ki bir çalışmada, sadece Otizm spektrum bozukluğu olan kişilerin konuşma problemleri ve obsesif davranış ritüelleri ile yoğunlaşmalarının ikili sendroma sahip çocuklara kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiş. Sadece otizmli olan çocuklarda hiperaktivite, duyusal ve davranışsal sorunlara rastlanma oranı da daha yüksekken her iki sendroma da sahip çocukların sosyal önergelere uyma ve sosyalleşme becerilerinin, yalnızca otizmli olan çocuklara göre daha iyi durumda olduğu da belirlenmiş.

Uzmanlar, bu ayrımları göz önüne alarak, çocukların kişisel özelliklerine uygun özel tedavi planlarından daha çok yararlanabileceklerini hatırlatıyorlar. Ülkemizde otizmli çocukların eğitiminde zihinsel engelliler öğretmenlerinden yararlanıldığı düşünüldüğünde ne kadar da geriden gittiğimizi görmek cidden yaralayıcı….

Serpilgül Vural

Referanslar;

1. Warner G. et al. Autism Res. Epub ahead of print (2014) PubMed

2. DiGuiseppi C. et al. J. Dev. Behav. Pediatr. 31, 181-191 (2010) PubMed

3. Lowenthal R. et al. J. Autism Dev. Disord. 37, 1394-1395 (2007) PubMed

4. Moss J. et al. Autism 17, 390-404 (2013) PubMed

5. Berument S.K. et al. Br. J. Psychiatry 175, 444-451 (1999) PubMed

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!