Geçirilmiş Enfeksiyonlar Bilişsel Becerileri ve IQ Seviyesini Etkiliyor

Danimarka Kopenhag üniversitesinin 190.000 kişinin sağlık kayıtları ve IQ ölçümlerine dayanarak yapmış olduğu bilimsel araştırmanın verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Çalışma 1974 ve 1994 yılları arasında doğan kişileri kapsamaktadır.
Araştırmaya göre kişinin hangi türden enfeksiyon geçirirse geçirsin enfeksiyonun tedavisi gerçekleştirildikten sonra ki yıllarda bile kişinin ölçülen IQ düzeyi ve bilişsel yeteneği üzerinde olumsuz bir etki bırakabiliyor.
Bugüne kadar yapılan türünün en yüksek katılımlı çalışmasında mide, üriner sistem veya deri enfeksiyonlarında bile kişilerin bilişsel düzeyleri etkilenebiliyor.
Geçirilen enfeksiyonların sayısı ve bilişsel yetenek üzerindeki etkisi arasında net bir ilişki olduğu ortaya konmuş. Geçirilen enfeksiyonun zamansal yakınlığı ve enfeksiyon şiddeti ile bilişsel bozulmanın etkisinin arttığı da tespitler arasında.
Kopenhag Üniversitesi’ne bağlı Ulusal Araştırma Merkezi ve Ruh Sağlığı Merkezi Doktoru Michael Eriksen Benrós ;
“Hastaneye yatışı gerektiren şiddetli enfeksiyonların, bağışıklık sistemi üzerindeki etkisinin, kişinin bilişsel yeteneğini de yıllar içinde etkilediği ve enfeksiyonların beyni zaman içerisinde etkilemeye devam ettiğinii göstermektedir. “ diyor.

Michael Eriksen Benrós

Enfeksiyonlar ve etkileri

“Enfeksiyonlar doğrudan beyni ve aynı zamanda beyinin zihinsel kapasitesini periferal inflamasyon aracılığıyla etkiler. Enfeksiyonlar, daha önce hem depresyon ve şizofreni hem de demanstan muzdarip hastaların bilişsel yeteneğini etkileyebildiği kanıtlanmıştır. Ancak çalışmamız, enfeksiyonların sağlıklı bireylerde de beyini ve bilişsel yeteneğini etkileyebildiğini düşündürten ilk büyük çalışmadır. Bu nedenle, kişinin bağışıklık sistemi ve ruh sağlığı arasındaki bağlantının ardında yatan mekanizmalar daha fazla araştırma yapılması son derece önemlidir. Enfeksiyonların beyini her türlü etkilendiğini görebiliyorum,” diye ekliyor.

Michael Eriksen Benrós , bu bağlantı hakkında daha fazla bilgi edinmenin insanların ruh sağlığının bozulmasını önlemek ve gelecekteki tedavileri geliştirmek için yardımcı olacağını umuyor.

Serpilgül Vural (Kınacı)

Referans:
Michael Eriksen Benros, Holger Jelling Sørensen, Philip Rising Nielsen, Merete Nordentoft, Preben Bo Mortensen, Liselotte Petersen. The Association between Infections and General Cognitive Ability in Young Men – A Nationwide Study. PLOS ONE, 2015; 10 (5): e0124005 DOI: 10.1371/journal.pone.0124005

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!