Kan Testi İle Otizm Teşhisi Mümkün Oluyor

Otizm teşhisinin kan testi ile mümkün olabileceği duyuruldu.

Otizm teşhisinin kan testi ile mümkün olabileceğini bundan 10 yıl önce söyleseler  şarlatanlıkla suçlanan çok bilim adamı olurdu. Otizme sadece beyindeki bazı sorunların yol açtığı inancı o kadar hakimdi ki duruma sadece psikiatrinin alanı gibi bakılmaktaydı ve tedavi diye önerilen yalnızca psikiatrik ilaçlardı.

15-20 yıldır Otizmin çok karmaşık nöro biyolojik alt yapısının olduğu ve metabolik süreçlerdeki bozulmaların tetiklemesi ile yaşandığı inancında olan doktorlar da hep şarlatan ilan ediliyordu. Ama son yıllarda yapılan tüm bilimsel çalışmalar otizmin metabolik süreçlerden bağımsız olmadığının ve bizzat metabolik sorunlarla tetiklendiğinin kanıtlarını sunmakta.

Geçtiğimiz hafta bu konuya destek olacak bir başka çalışmanın sonuçları daha duyuruldu ve ” yüksek olasılıkla belirlenen kan testi ile otizmin erken teşhisini mümkün kılacak  metod kullanıma geçebilecek” diye belirtildi.

Araştırmacılar, otizm teşhisi için kan testi (fizyolojik bir test) üzerinde yaptıkları çalışmaları yayınlandıktan bir yıl sonra bir takip çalışması yaptılar.  Yapılan çalışma ile ilgili testin çocuğun otizm spektrumunda olup olmadığını  yüksek olasılıklı hesaplayarak sonuç verdiğini saptadılar.

Bu sayede çocuklara bu fizyolojik test ile erken bir tanı konulup tedavilerine önceden başlanabilecek. Kan örneğindeki metabolitleri temel alan bu test, bir çocuğun otizm spektrum bozukluğuna sahip olup olmadığının tahmin edilmesi için bir algoritma kullanmaktadır. Detaylar Bioengineering & Translational Medicine Haziran baskısında yer almaktadır.

 

Otizm Teşhisinin Kan Testi sayesinde %88 Doğrulukla Tanı Konulabilecek

“Daha önceki çalışmamızdan bağımsız olarak Otizmli çocuk gruplarına baktık ve benzer başarılar elde ettik. Çocuklarda otizm olup olmadığının yüzde 88’inin doğruluğunu tahmin edebiliyoruz,” diyen Prof Juergen Hahn, Polytechnic Institute Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ve Biyoteknoloji ve Disiplinlerarası Çalışmalar (CBIS) Rensselaer Merkezi üyesi. “Bu son derece umut verici.” Diye ekledi.

Bu test ile bir çocukta otizm olup olmadığını  %88 gibi yüksek bir olasılıkla söylemek artık mümkün olabilecek.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, tüm çocukların yaklaşık yüzde 1,7’sinin Otizm spektrum tanısı aldığı ve  Otizmin beynin farklı olmasından kaynaklanan gelişimsel bir sorun olduğu tahmin edilmektedir. Çoğunlukla da çocuklara Otizm tanısı 3-4 yaş aralığına konulmakta ve bu da geç tedavi olanağı verdiği için en önemli ve beyin gelişimin en yoğun olduğu zamanları boşa harcamak anlamına gelmekteydi. Bu test ile çocukların tedavisine erken başlanabilecek.

Bu test sayesinde Otizmde şüphelenilen bağlantılar ile ilişkili iki hücresel yolağa bağlı (TransSülfürasyon ve Methionine yolağı ) metabolitlerde kalıp aramak için büyük veri teknikleri kullanılabilecek.

CBIS direktörü Deepak Vashishth, “Juergen’in otizm için fizyolojik bir test geliştirmedeki çalışması, Rensselaer’deki disiplinler arası yaşam bilimi-mühendislik ara yüzünün insan sağlığını geliştirmek için yeni perspektifler ve çözümler getirmesinin bir örneğidir.” dedi.

2017’deki ilk çalışmada iki hücre yolağında 24 metabolitle ilgili veriler elde edilmişti.  Metionin  ve Transsülfürasyon döngüsü ve okuyucularımızın da hatırlayacağı üzere, ülkemizde Dr Ahmet Aydın ve Dr Cem Kınacı’nın da  üzerinde özellikle durduğu bu döngülerin Otizmle ilişkisi bu çalışma ile bir kez daha gösterilmiş  oldu.

Çalışmada yer alan 149 katılımcı üzerinde test edilen yöntem, tipik olarak gelişmekte olan tüm katılımcıların yüzde 96,1’ini ve ASD grubunun yüzde 97,6’sını doğru bir şekilde tanımladı.

Ekip, tahminsel algoritmayı yeniden oluşturmak için  orijinal 149 çocuktan 22 metabolitin verilerini kullandı ve Algoritma daha sonra test amacıyla yeni 154 çocuk grubunda uygulandı. Her bireye öngörü algoritması uygulandığında, otizmi yüzde 88 doğrulukla öngördü.

Hahn “Bu, klinik çalışmalarda ilerlemeyi ve sonuçta uygulamaya girmiş mevcut bir test haline gelmesini ummaktayız” dedi.

Kaynak referans

  1. Daniel P. Howsmon, Troy Vargason, Robert A. Rubin, Leanna Delhey, Marie Tippett, Shannon Rose, Sirish C. Bennuri, John C. Slattery, Stepan Melnyk, S. Jill James, Richard E. Frye, Juergen Hahn. Multivariate techniques enable a biochemical classification of children with autism spectrum disorder versus typically-developing peers: A comparison and validation studyBioengineering & Translational Medicine, 2018; DOI: 1002/btm2.10095

 

 

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!