Obezite ve Otizm Üzerine Değerlendirme
Obezite ve Otizm ilişkisi

Araştırmacılar bir süredir Otizm Spektrum Bozukluğu ve Obezite arasında bağlantı olup olmadığını araştırmak için  çalışmalara başladılar.

Geçen yıl, araştırmacı Sarabeth Broder, Fingert ve arkadaşları Otizm Spektrumundaki çocuklarda gözlenen Obeziteyi araştırmak için ilk büyük çalışmayı yürütmüşlerdi. Bu araştırmada, Otizmli çocukların akranlarına göre kilolu ve Obez olmaya daha yatkın oldukları tespit edilmişti. (Otizmlilerde Obeziteye rastlanma oranı %5 iken doğal gelişim gösteren çocuklarda oran %2 )

Bu çalışmadan bu yana yayınlanan birkaç çalışma daha Broder-Fingert’ın bulgularını doğrulamıştır:

The Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics de yayınlanan çalışmada 10- 17 yaş aralığındaki çocuklarda Obezite risk faktörleri araştırmak için Ulusal Telefon anketi üzerinden 45.000 çocuk ve aileleri ile çalışma yapılmıştır. Bu anketin verilerinden  900 Otizmli tespit edilmiş ve Otizm Spektrumunda olan çocukların %40’nın fazla kilolu veya Obez oldukları, Otizm Spektrumunda (OSB) yer almayan çocuklarda ise bu oranın %30 larda olduğu belirlenmiştir. Ankette yer alan tüm çocuklar arasında egzersiz ve uyku problemleri yönünden farklılıklar da bulunmamakta olduğu belirtilmiştir.

Obezite ile ilgili diğer bir araştırmanın sonuçları:

İsveç Göteborg Üniversitesi’nden gelen çalışmada ise yaşları 9-12 yaş aralığında seyreden 11.000 İsveçli çocuğun vücut kitle indeksleri (VKİ) değerlendirilmiş. Bu araştırmada Otizm Spektrumunda yer alan 343 çocuk tespit edilmiş ve  Otizmli çocukların, otizmli olmayan akranlarına kıyasla, çok ince ya da çok kilolu olma olasılığında olduğunu göstermiştir.

* Otizmli olan çocukların %5’inin Vücut Kitle İndeksi yüksek, otizmli olmayan çocukların ise sadece %2’sinin VKİ yüksek değerlerdeyken,

* Otizmli olanların VKİ’lerinin düşük olma oranı  %3 iken diğer çocuklarda bu oran %2’lerde tespit edildi.  Bu araştırmada yer alan Otizmli çocukların en belirgin yönleri; esnek davranış eksikliği ve/veya tekrarlayıcı davranışlar olduğu da araştırmada yer alan bir başka unsurmuş.

Diğer bir araştırmada da Otizmli yetişkinlerin %34’ü Obeziteye sahipken, Otizmli olmayan yetişkinlerin % 27 ‘si nin Obez olduğu saptanmıştır.

Çocukluk çağında Obezitenin Otizmli kişiler için uzun vadede değişen sağlık etkileri olacağı şüphesizdir. Bana kalırsa sırf bu birkaç araştırma bile Otizmli çocukların erken yaşta bedensel aktiviteye ve doğru beslenme ile metabolik yönden desteklenmeye ihtiyaçlarının olduğunu göstermektedir.

Serpilgül Kınacı

 

 

 

 

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!