ODFED’den Engelli Hakları Kitapçığı

Engelli Aylığı

Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğünce, 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun”a istinaden aylık bağlanmaktadır.Aylık miktarı engel oranına gore değişmektedir.

Engelli aylığından yaralanabilecek kişiler;
 • Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi olmayan
 • Yetkili bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve yardım olmaksızın hayatını idame ettiremeyecek larda engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olanlar
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan her ne kapamda altında olursa olsun duzenli bir gelir veya aylık almayan
 • Herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan
 • Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan
 • Var ise; her türlü gelirinin toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenenmiş muhtaçlık sınırının altında olanlardır.

Engelli yakını; yukarıdaki koşullara sahip olup, 18 yaşını tamamlamamış engelli bireylerin, bakımını gerçekleştirilmesi ve aylık ortalama gelirinin muhtaçlık sınırının altında olması hakinde bu aylıktan faydalanmaya hak kazanır.

Bir sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık veya gelirleri toplamı, alacağı engelli aylığından daha az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır.

Aylık bağlanması için gerekli işlem ve belgeler şunlardır.
 • 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin, EK-1 ve EK-2’sinde yer alan başvuru formu
 • Yetkili bir hastahane tarafından düzenlenmiş, kişinin engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporu
 • Başvurunun engelli bireyin vasisi tarafından yapılması halinde mahkeme tarafından verilmiş vasilik kararı
 • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu
 • Yetkili hastanelerden alınmış “engelli sağlık kurulu raporu” sahibi, 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan engelli bireylerin, Türkiye İş Kurumuna doğrudan başvuruları veya yazılı talepleri üzerine; Kaymakamlıklar ya da mahalli (Malmüdürlükleri-Defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığını gösterir belge

Başvuru için doldurulması istenilen EK-1 ve EK-2 belgeleri SGK internet sayfasından temin edilebilir.(www.sgk.gov.tr) ücretsizdir. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili kurum tarafından temin edilir. Başvuru evraklarında yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunanın kendisi veya yasal vasisi/kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.

Engelli Hakları Kitapçığının devamını okumak için:

Birey olarak genelde gerekmedikçe  kanuni haklarımızdan haberimiz bile olmuyor.Özellikle evladınız engelli statüsünde bir birey ise kamu desteği olmazsa olmazlarımızdan bu amaçla Otizm Dernekleri federasyonu avukatı tarafından hazırlanan Engelli Hakları Kitapçığı hepimizin başucunda ulaşıma hazır olabilmeli diye düşünüyorum. Zaman içerisinde bazı revizyonlar gerekecektir elbette.

 

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!