Otizmli Çocuklar, Bebeklikte Yüzlere Yeterince Bakmıyorlar

Biological psychiatry journal da yayınlanan son çalışmanın verilerine göre; konuşma problemi olan otizmli çocuklar, sağlıklı gelişen çocuklara kıyasla çevrelerindeki kişilerin yüzlerine yeterince dikkat etmiyorlar.

Bebekler, doğumdan itibaren, diğer insanların seslerine ve yüzlerine dikkat gösterirler.
Otizm spektrum bozuklukluğu (ASD) olan bebekler ise bu konuda bazı yetersizlikler sergileyebiliyorlarmış.

Bu rahatsızlıkların kaynağı henüz iyi anlaşılabilmiş değil ama, son çabalar göstermiştir ki 6 aylık bebeklerde sosyal hedeflere kendiliğinden dikkat geliştirme, atipik olabiliyor. Bu atipik davranışın doğası ve hangi koşullar altında ortaya çıktığı ise halen bilinmemektedir.

Araştırmacılar, bakışları inceleme yöntemi ile 3 yıl süren bir araştırma yapmışlar. Otizm riski taşıyabileceği düşünülen ve düşünülmeyen bebekleri, 6 aylıktan itibaren 3 yaşlarına kadar gözlemişler. Daha sonra otizm gelişen ve gelişmeyen bebeklerin notları gözden geçirilmiş.
Sonuç olarak, Otizm gelişen bebeklerin diğer bebeklere kıyasla, çevrelerinde sahnelenen olaylarla daha az ilgi gözterip ,ilgili sahnelere daha az dikkat ettikleri tesbit edilmiş.
Dikkat edildiğinde, bu bebeklerin, diğer gruba kıyasla konuşan insanların yüzlerine de daha az odaklandıkları ve hatta daha az baktıkları tesbit edilmiş.

Bilim adamları bu durumun sebebini tam bilememekle beraber, Otizm gelişecek bebeklerin dil gelişimi ve sosyal dünya hakkında bilgi edinmek için çok kritik olan bu gelişim sürecinde, ilgili alanlarda bir çeşit dikkat bozukluğu problemi yaşadıkları sonucuna varmışlardır.

Bence kendimize sormamız gereken soru;

“Bu araştırmanın, biz ailelere nasıl bir katkısı olabilir ? “

Bu bilginin Otizm tanısı almış çocuklarımıza bir katkısı bulunmamakla beraber, yeni doğum yapmış ya da yapacak annelerin dikkatle üzerlerinde durmaları gereken bir konu olduğu aşikardır.
Bebeklerinde göz teması eksikliği ya da etraflarına olan ilgilerinde azlık farkeden anne babalar, özellikle bu gelişim sürecinde, çocuklarının üzerine daha çok eğilmelidirler.
Zira hepimiz bilmekteyiz ki bu problemleri aşmanın yolu göz temasını artırmaktan ve sürekli ilgi ile uyaran bombardımanına tutmaktan geçmektedir.

Sevgi ve sağlıkla…
Serpilgül Vural

Referans:
www.biologicalpsychiatryjournal.com

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!