Otizmlilerde Duyusal Bütünleme ve Uğraşı Terapisi Birlikte Daha Etkin !

10 Kasım tarihli Journal of Autism and Developmental Disorders’da alanında yayınlanan ilk randomize kontrollü çalışmanın sonuçlarına göre; Duyusal entegrasyon (Sensory ) uygulanarak uğraşı terapisi (ergoterapi) yapılan çocuklarda daha hızlı gelişme sağlanıyor. Bu uygulamaya OT-SI (Occupational Therapy – Sensory Integration) denilmektedir. OT-SI ile belirlenmiş hedeflere ulaşmak, standart uygulamalardan daha başarılı sonuçlar veriyor.

Otizmlilerin duyusal bilgileri yorumlamadaki zorlukları ve onları rahatsız eden veya üzen tipik duyusal sorunları, yeme, giyinme, öğrenme ve oyun aktiviteleri gibi günlük faaliyetlere tam olarak katılma yeteneklerini  etkilemektedir.

Araştırmanın lideri  Thomas Jefferson Üniversitesi uğraşı terapisti ve nörobilimci Ph.D. Roseann Schaaf;

“ Bazıları tuvalet sifonunun çıkardığı sesi duyduğunda kulaklarını kapatır veya çığlık atarlar.  Kimileri rahatsız oldukları için bazı kıyafetleri giymeye tahammül edemezler . Bir kısmı da hareketlerini yönlendirmek için duyularını kullanamaz ve günlük görevlere ya da aktif oyunlara katılamazlar. Bu çocuklara sensory uygulaması yapıldığı taktirde günlük faaliyetlere daha aktif katılıyorlar. ” diyor .

Günümüzde geçerli olan standart  davranış terapileri ile çocuklarda yeterli bir gelişim görebilmek için haftada 25 ile 40 saatlik eğitimin yaklaşık 2 yıl kadar sürmesi gerekmektedir.

Çocukların tedavisi için  New Jersey Çocuk İhtisas Hastanesi ile işbirliği halinde çalışan Schaaf ve arkadaşları, bu klasik uygulama yerine duyusal entegrasyon stratejilerini kullanarak, çocukların duyusal zorluklarını anlayıp, türünü tanımlamışlar. Daha sonra, çocukların sorunlarına yardımcı olmaya  yönelik  eğlenceli aktiviteler tasarlayarak 10 hafta boyunca haftada 3 saat uygulama yapmışlar.

Veliler tarafından belirlenen hedef davranışları seçmişler.  Örneğin; aşırı yıkıcı faaliyetleri olmadan çocuğun duş almasının sağlanması gibi. Ardından, çocuğun bu faaliyeti yapmasını engelleyen bir duyusal sorunu var mı diye incelemeler yapmışlar. Bu sorunlar görsel, işitsel, koku ya da dokunsal olabilir. Her açıdan incelendikten sonra  çocuğun tahammül yeteneğini artıracak sensoriyal çalışmalar ile vücut farkındalığı  geliştirilmeye çalışılmış.

Schaaf;

” Tüm duyusal ihtiyaçlarını ele alan bir yaklaşımla çocukların davranışlarını şekillendirmek, onları daha iyi yönlendirmek adına çok faydalı oluyor, ” diyor .

Titizlikle yapılan kontrollü çalışmaların eksikliği nedeni Duyusal Entegrasyon (sensory  Integration) terapisinin gerçekten etkili olup olmadığı, bazı uzmanlar arasında tartışma konusu olmuştur.

Bu sebeple Dr Schaaf ve takımı , 4-8 yaşlarındaki 32 çocuğu randomize olarak seçmişler.  OT-SI uygulanan çocuklarla diğerlerinin önceden belirlenen hedef davranışlara ulaşma başarıları ölçülmüş. Puanlama sistemi ile titiz bir şekilde derecelendirilmeler yapılmış ve sonucun güvenilir olması amacı ile puanlamayı yapan araştırmacılara hangi çocuğa, hangi terapinin yapıldığı bildirilmemiştir.

Bu objektif çalışmanın sonucunda ;  OT-SI uygulanan çocukların puanları diğerlerinden anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Hem öz bakım faaliyetleri hem de sosyalleşme açısından pozitif katkılar sağlanmış, duyusal sorunlarda anlamlı iyileşmeler gözlenmiştir.

Serpilgül Vural

Referans :

Roseann C. Schaaf, Teal Benevides, Zoe Mailloux, Patricia Faller, Joanne Hunt, Elke Hooydonk, Regina Freeman, Benjamin Leiby, Jocelyn Sendecki, Donna Kelly. An Intervention for Sensory Difficulties in Children with Autism: A Randomized TrialJournal of Autism and Developmental Disorders, 2013; DOI: 10.1007/s10803-013-1983-8

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!