Otizmlilerde Uyku-Davranış Problemleri ve Melatonin İlişkisi

Melatonin endojen bir nörohormondur ve ağırlıklı olarak epifiz bezi içinde üretilir.

Son çalışmalar işaret etmiştirki;

otizm spektrum bozuklukluğu olan kişilerde melatonin fizyolojisi ve sirkadiyen ritim anormallikleri bulunmaktadır.

Bu fizyolojik anormalliklere gece düşük melatonin metabolitleri de dahildir.  Otizmlilerle  kontrol grubu karşılaştırıldığında melatonin metaboliti konsantrasyonları  otizmlilerde daha düşüktür.

Otizmli  çocukların melatonin konsantrasyonlarındaki bu anormalliklerin, melatonin üretim yolundaki fizyolojik fonksiyonlar ve genetik yolaklardaki bozuklukların varyasyonlarına bağlı olduğu bildirilmiştir.

Dan Rossignol ;

Yapılan dört çalışmada, anormal melatonin konsantrasyonu ile  otistik davranışların şiddeti arasında bir korelasyon gözlemlendi.

Yirmi klinik çalışmada da Otizmli çocuklara dışarıdan melatonin takviyesi verildiğinde  uyku parametrelerinde gelişmeler olduğu; daha uzun uyku süresi de dahil olmak üzere, gece daha az uyanma ve daha hızlı uykuya geçiş saptandı.

Son beş randomize, çift kör ve plasebo kontrollü meta-analizde,

dışardan  melatonin takviyesi alan otizmlilerde plasebo kontrol grubuna göre  uykuya geçiş süresinde kısalma, ​​toplam uyku süresinde artış gibi büyük farklılıkla olumlu gelişmeler tesbit edilmiştir.

Altı çalışmaya göre ise de;

dışardan melatonin takviyesi alan otizmli çocukların gece yönetiminin daha iyi olması ile gündüz davranışları arasında ilişkili bulunduğu bildirilmiştir.

Dört çalışmada da,  daha önce diğer uyku ilaçları ile  başarısız olunan vakalarda  dışardan melatonin takviyesi verilerek iyileşmeler sağlandığı rapor edilmiştir.

Yirmi çalışmada, melatonin ile  tedavinin yan etkilerinin  bulunmadığı da belirtilmiştir.

Bu çalışmalar bize, Otizmde  anormal uyku problemlerinin çözümü için dışardan melatonin verilmesinin kanıta dayalı olduğunu göstermektedir.

Daha fazla çalışma yaparak  etkin doz ve optimal zamanlama incelemesi yapılmalıdır.

Authors Rossignol DA, et al. Show all Journal
Curr Clin Pharmacol. 2013 Sep 20 (Pub Med)

Serpilgül Vural

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!