Tarım İlacı GLA ve Otizm

Tarım İlacı  GLA, Otizmi Tetikler mi?

Geçtiğimiz günlerde PubMed’de yayınlanan araştırmaya göre; tarımda yaygın olarak kullanılan herbisitlerden biri olan Glufosinat amonyumun da (GLA) gelişimsel nörotoksisite açısından potansiyel yan etkileri var.

Tarım ilacı pestisitlere maruz kalmak, gelişmekte olan beynin temel yapısını zayıflatmakta ve sağlık ve / veya davranış üzerindeki geniş bir yelpazede yaşam boyu etkileri kalıcı değişikliklere neden olabilmektedir.

Bu araştırmada, doğum öncesi ve sonrası dönemlerde düşük doz  tarımilacı GLA’a maruz bırakılan dişi farelerin bebeklik ve yetişkinlik döneminde yavrularının potansiyel gelişim ve davranış değişiklikleri analiz edilmiş.

Nörodavranışsal testlerde refleks gelişimi, yavru iletişimi, sosyal davranışları, koku ipuçlarına verdiği tepkilerde önemli etkileri olduğu ortaya çıkmış. Ancak duygusal reaktivite ve duygusal bellek değişmeden kalmıştır.

Bu davranış değişiklikleri, hayvan modellerinde görülen Otistik Spektrum Bozukluklarına çarpıcı bir benzerlik göstermiş. GLA’a maruz kalan annenin yavrularında beyin ağırlığı artışı da tespit edilmiş.

Ayrıca, Otizmde etkili olduğu bilinen PTEN ve Peg3 gen ifadesi değişiklikleri ile ilgili olduğu da gözlenmiş. Bunun yanı sıra doğumdan sonraki 15 gün GLA ‘a maruz kalmanın da yaşamın sonraki kısmında gözlenen otizm benzeri semptomları başlattığı tespit edilmiş.

Serpilgül Vural

25477793 [PubMed]
PMCID PMC4238406
Yazarlar
Laugeray A1 Herzine A1 Perche O2 Hebert B1 Aguillon-Naury M3 Richard O4, Menuet A4, Mazaud-Guittot S5 Lesne L5 Briault S2 Jegou B5 Pichon J4, Montécot-Dubourg C4 Mortaud S4.
Behav Neurosci. 2014 Kasım 20; 8: 390. eCollection 2014.

Benzer Konular

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!