Vitamin D eksikliği ve otizm riski arasındaki ilişki kesinleşti

Yüksek D vitamini düzeyleri ile doğan çocukların düşük oranlarda doğanlarla karşılaştırıldığında otizm oranının yüzde 25 azaldığı görülmüştür. Araştırmacılar henüz yayınlanmamış sonuçları Hollanda’nın Rotterdam kentindeki 2018 Uluslararası Otizm Araştırması toplantısında sundular.

Sonuçlar, D vitamini ve otizm arasındaki bağlantıyı araştırmak için yapılan şimdiye kadar en büyük çalışmadan gelmektedir. İsveç’te 3,341 yenidoğanlara ait kuru kan lekeleri analizi yapılmakta olup, bunların 1,341’i artık otizm teşhisi konmuştur.

Bulgular vitamin D ile otizm riski arasındaki bulguları desteklemektedir. Otizmli 68 kişi de dahil olmak üzere Hollanda’da 4,000 çocuk üzerinde yapılan bir 2017 araştırması, D vitamini eksikliği olan kadınlardan doğanların otizmli olma riskinin normalin iki katından fazla olduğunu ortaya koymuştur.

D vitamini ve otizm arasındaki bağlantı pek de şaşırtıcı değil, çünkü doğru besinler normal beyin gelişimi için çok önemlidir. Yeni doğanlar D vitaminini annelerinden almaktadırlar, anneler ise bunun çoğunu güneş ışığından alırlar.

Yine de, vitamin eksikliği olan kadınlar, çocuklarının otizm riski sebebiyle panik yapmamalıdır. Bu dışarıya çıkıp güneş yanığı olana kadar güneşlenmeniz anlamına gelmiyor.

İsveç’te yapılan bu araştırmayı yöneten Philadelphia’daki Drexel Üniversitesi’nde epidemiyoloji ve biyoistatistik profesörü olan Brian Lee ve meslektaşları, 1996 ve 2000 yılları arasında Stockholm’da doğan çocuklardan kurutulmuş kan lekelerinde D vitamini düzeylerini ölçtüler. Kan lekeleri, nadir görülen hastalıkların taranması için doğumdan birkaç gün sonrasında rutin olarak yapılıyordu.

Analiz, otizmli 1,341 çocuk ve 1,638 kontrol içeriyor. Alınan bulgulara göre D vitamini yeterli seviyede olan çocukların yetersiz olanlarla karşılaştırıldığında otizm oranının 0.75 civarında olduğunu bulmuşlardır. Araştırmacılar, doğum ve erken doğumun yanı sıra anne yaşı, sigara içme, multivitamin kullanımı, vücut kitlesi, psikiyatrik durumlar ve doğum yeri için yıl ve mevsimi kontrol etti.

Lee ve meslektaşları, otizm grubunu zihinsel engeli olmayan 429 çocuğa sınırladıklarında benzer sonuçlar elde etmişlerdir. Bu sonuçlar, zihinsel engelliliğin D vitamini ve otizm arasındaki bağlantıyla ilgili olmadığını ortaya koymuştur.

Araştırmacılar ayrıca, otizmli çocukların 376’sından, otizmsiz kardeşlerinin 391’inden elde edilen verileri karşılaştırarak bulgularını yeniden üretti. Yani, ne kardeşlerin paylaştığı çevresel faktörler ne de genler, bu bağlantıyı açıklamamaktadır.

Yine de Lee, vitamin D’nin yanı sıra beslenme ile ilişkili faktörlerin de bu konuyla ilgili olabileceğini ifade ediyor.

“Besinler tek başlarına seyahat etmiyor” diyor. “Öyleyse, eğer D vitamini seviyeniz yüksek ise, başka vitaminlerinde seviyesinin yüksek olması muhtemeldir. Bu diğer vitamin veya vitaminlerde bu ilişki arasındaki sebeplerden olabilir.”

Yıllardır yazıp çizdiğimiz gibi vitamin D ile Otizm arasında bir ilişki olduğu yıllardır söylenmekte ve çok sayıda çalışmayla bu ilişki ortaya konulmaktaydı. Diğer ilgili makaleleri okumak için tıklayınız

Ayrıca bulguların, İsveç dışındaki diğer yerlerden daha düşük güneş ışığı seviyelerine sahip olan insanlara genellenemeyeceği uyarısında bulunuyor. Dahası, yetişkinlerde D vitamini eksikliğinin yenidoğanlar için anlamsız olabileceğini söylüyor. Otizm ile D vitamini arasındaki bağlantının gerçek olup olmadığını belirlemek için, araştırmacılar hamilelik süresince D vitamini takviyesi almanın otizm riskini azaltıp azaltmadığını test etmelidir.

 

 

Benzer Konular

Benzer konu yok

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
error: İçerik Korumalıdır!